سند یا وثیقه جهت کلیه دادگاه و دادسرا ها

با سلام خدمت شما عزيزان محترم
ارائه خدمات و مشاوره حقوقى و كيفرى توسط وكيل پايه يكـ دادگسترى
ارائه سند ، فيش حقوقى و جواز كسب به كليه دادگاه و دادسرا كشور
مشاوره و ضمانت استخدام كارى
مشاوره و ضمانت دانشجويى
مشاوره و ضمانت رأى غيابى
مشاوره و ضمانت شوراى حل اختلاف
قبوليه وكلات شما
ضامن جهت بانكـ مسكن